СВIТЛО У КIНЦI ТУНЕЛЮ ВЖЕ З’ЯВИЛОСЯ

За словами голови облдержадмiнiстрацiї Івана Стойка, в областi є три найпроблемнiшi навчальнi заклади, два з яких знаходяться на територiї Бучацького району, - Порохiвська та Возилiвська ЗОШ. Проблеми цих шкiл висвiтлювались не лише на сторiнках «Нової Доби», але й всеукраїнськими ЗМI.

Загалом, протягом багатьох рокiв на сiльськi навчальнi заклади нiхто не звертав уваги, кошти на їхнє утримання практично не видiлялися. Це призвело до буквальної руйнацiї шкiл, якi функцiонують у старих, ще австрiйських чи польських примiщеннях. Ця проблема розглядалася на рiзних рiвнях, батьки наполегливо стукали у дверi чиновникiв, але при вiдсутностi фiнансування нiчого не змiнювалося. Переломним став цей рiк. Як кажуть освiтяни, фiнансування шкiл i далi недостатнє, але краще, нiж було у попереднi роки, коли бракувало коштiв навiть на виплату зарплат. Отже, свiтло у кiнцi тунелю все ж з’явилося. При-наймнi для громад сiл Порохова та Возилiв. Влiтку цього року районною та обласною владою було прийняте спiльне рiшення про реконструкцiю дитячого садка у Пороховi: в одному крилi буде знаходитися дошкiльний заклад, в iншому - школа. А у Возиловi активно тривають будiвельнi роботи, якi фiнансуються з держбюджету.

 Перебуваючи з робочою поїздкою на Бучаччинi, голова облдержадмiнiстрацiї вiдвiдав цi два навчальнi заклади, щоб ознайомитися iз станом ремонтних робiт. На обох об’єктах зайнятi працiвники рембуддiльницi пiд керiвництвом Степана Яструбського. За його словами, навчальний заклад у Пороховi буде зданий в експлуатацiю найближчим часом. Всi основнi роботи з реконструкцiї вже виконано, пiдведено газ. На все - про все було попередньо заплановано 390 тис. грн. Усi кошти вже використано, необхiдно ще як мiнiмум 40 тис. грн., щоб здати об’єкт «пiд ключ». Але жодної «живої» копiйки на рахунок пiдрядника ще не надiйшло, всi роботи здiйсненi в борг. 

Нова Доба