У БУЧАЧІ ОБЛАШТУЮТЬ ЩЕ ДВI АЗС, ДОДАТКОВУ АВТОСТОЯНКУ I КАРАТИМУТЬ ЗА ФЕЄРВЕРКИ

Минулої п’ятницi вiдбулась чергова сесiя мiської ради, на якiй було розглянуто багато питань життя Бучача. Зокрема депутати обговорили стан боротьби зi злочиннiстю та охорони  громадського порядку. З iнформацiєю виступили голова постійної комісії з питань депутатської етики, дотримання законності, охорони громадського порядку Володимир Нетреб’як, заступник начальника РВ УМВСУ Анатолiй Сенькiв, начальник вiддiлення дiльничних iнспекторiв мiлiцiї Богдан Музика, начальник патрульної служби Орест Романчук, начальник кримiнального вiддiлу у справах неповнолiтнiх Степан Андрунишин, голова громадського формування з охорони правопорядку Володимир Простий, мiський голова Омелян Оверко. Було вирiшено, що для зниження рiвня злочинностi i правопорушень у центрi мiста, а згодом i у селищi цукрового заводу, слiд облаштувати службовi примiщення для дiльничних iнспекторiв - громадськi пункти охорони порядку. У мiський бюджет-2007 будуть закладенi кошти для премiювання працiвникiв мiлiцiї та жителiв Бучача за активнi дiї у боротьбi зi злочиннiстю.

Вiдомим є негативне ставлення мiськради та громадськостi мiста до iгрових автоматiв. Вiдтепер тiльки на сесiях прийма-тимуться рiшення щодо видачi дозволiв на встановлення iгрових автоматiв та продовження термiну їх дiї. Також депутати вирiшили заборонити влаштування феєрверкiв i продаж пiротехнiчних засобiв на територiї мiста без вiдповiдного дозволу мiськвиконкому. За порушення цiєї заборони власникiв кафе та ресторанiв каратимуть штрафами. Обговорювалась i необхiднiсть встановлення на пiшохiдному переходi у центрi мiста свiтлофора. Є пiдстави сумнiватися у його дiєвостi для полiпшення дорожнього руху. Але оскiльки бучачани звертаються з такою пропозицiєю, то ще цьогорiч для експерименту свiтлофор все ж буде встановлено. Якщо вiн виявиться корисним, то на перехрестях бiля мальтозного заводу i фiгури Iсуса Христа теж  встановлять такi засоби регулювання руху.

Надзвичайно гострою у мiстi є проблема iз незаконними стоянками автотранспорту. Щоб притягати водiїв до вiдповiда-льностi, депутати вирiшили придбати для потреб патрульної служби прилади для блокування колiс легкових авто. Ще одним iз шляхiв вирiшення цiєї проблеми є облаштування додаткових стоянок. Знову було запропо-новано знести клумбу мiж будинком адмiністрацiї та Ощадбанком i зробити там стоянку. Поки що ця пропозицiя обговорюється. Мiськрада хотiла б почути думку з цього приводу читачiв «Нової доби».

Дещо суперечливим було об-говорення питання щодо зведення на Пiвденному масивi Бучача резиденцiї Бучацької єпархiї УГКЦ. Iз запереченням виступи-ли парафiяни церкви св. Володимира. Та все ж бiльшiстю голосiв депутати дали дозвiл на виготовлення документацiї для будiвництва катедрального собору.

Певного резонансу у Бучачi набуло i питання автозаправок. Як вiдомо, ще у 1998 р. мiськрада (тодішній голова Т. Пивощук) видала товариству «Елiта» (дире-ктор Богдан Кобiта) дозвiл на будiвництво АЗС на Пiвденному масивi. Всi документи вже зiбра-но, є висновки вiдповiдних експертiв, розпочато будiвельнi роботи. Але жителi масиву виступають проти. Мiськрада пропонувала пiдприємцю змiнити профiль дiяльностi, продати чи обмiняти об’єкт та iн. Але вiн не погоджувався з такими компромiсними рiшеннями. На минулiй сесiї депутати навiть вирiшили призупинити будiвництво. Але законних пiдстав для цього нема. Тому заправка там все ж буде.

Схожа ситуацiя i з АЗС, що належала колись консервному заводу (вул. Галицька). Спершу її купив I. С. Панькуш, та згодом, розпочавши реконструкцiю, продав ВАТ «Галнафтогаз». На минулiй сесiї депутати прийняли рiшення про тимчасове припинення робiт з реконструкцiї, але представники ВАТ довели, що це незаконно. Невдовзi там зведуть цiлий комплекс: АЗС, магазин, мийка i т. д. Усе вiдповiдатиме мiжнародним вимогам.

Окрiм цього, на сесiї було розглянуто лист Тернопiльського вiддiлу Антимонопольного комiтету, у якому мiськрадi було рекомендовано переглянути тариф на пасажирськi перевезення мiським транспортом у зв’язку зi зниженням цiни на пальне.  Депутати прийняли рiшення зни-зити вартiсть проїзду на 10 коп. З 1 грудня у мiському транспортi можна буде їхати за 90 коп.

Нова доба