У ЗОЛОТОМУ ПОТОЦІ ВІДКРИТО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

З iнiцiативи управлiння працi та соцiальної полiтики райдержадмiнiстрацiї ще у лютому цього року вiдбулася зустрiч соцiальних працiвникiв, медикiв та батькiв дiтей-iнвалiдiв, яких у районi налiчується 78. Тодi вперше була озвучена iдея створення вiддiлення реабiлiтацiї для таких дiтей. Пропозицiя була пiдтримана, та  лиш у серпнi вдалося розпочати конкретнi ремонтнi роботи. Адмiнiстрацiя Золотопотiцької лiкарнi пiшла назустрiч соцiальним працiвникам i вiддала для потреб дiтей-iнвалiдiв частину примiщення дитячого вiддiлення. І ось минулої п’ятницi у селищi вiдбулося урочисте вiдкриття вiддiлення ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв. З цiєї нагоди у Золотий Потiк завiтало багато гостей: заступник голови облдержадмiнiстрацiї Анатолiй Вихрущ, перший заступник головного управлiння працi i соцiальної полiтики Володимир Долинний, начальник обласного вiддiлення Фонду iнвалiдiв Володимир Душак, голова райдержадмiнiстрацiї Iлля Козира та його заступники Василь Григоришин, Євген Рiй, керiвники структурних пiдроздiлiв РДА та райради, меценати.

Виступаючи на святi вiдкриття реабiлiтацiйного вiддiлення, начальник управлiння працi та соцiальної полiтики РДА Володимир Гузовський подякував усiм, хто спричинився до соцiального проекту, хто допомагав його втiлювати в життя.

Так, облдержадмiнiстрацiя подарувала для потреб пацiєнтiв реабiлiтацiйного відділення телевiзор, райдержадмiнiстрацiя - пральну машину-автомат, селищна рада та пiдприємцi Золотого Потоку - порохотяг, бучацькi пiдприємцi Роман Малiновський, Володимир Нетреб’як та о. Антон Федик iз Бариша - холодильник, Василь Бабала - мiкрохвильову пiч. Багато питань допомогла вирiшити родина Романа Дубового iз Золотого Потоку. Завiдуюча відділенням  Любов Дубова подякувала за щедрi дарунки, а отець декан Василь Бiгун окропив свяченою водою примiщення i поблагословив на добру працю у ньому. Вела урочисту частину свята селищний голова Марiя Моспан.

Foto

Загалом, треба було дуже постаратися, щоб у стислi термiни вирiшити органiзацiйнi питання, виконати усi необхiднi роботи. Тому не минало й дня, щоб начальник управлiння працi та соцiальної полiтики РДА Володимир  Гузовський та директор територiального центру Орися  Лебедович не були на об’єктi й не контролювали хiд ремонтних робiт (за них взялися працiвники рембуддiльницi пiд керiвництвом Степана Яструбського). Наразi заклад розрахований на 10 лiжкомiсць, але є пiдстави сподiватися, що згодом вiдбудеться розширення i, таким чином, вiддiлення перейменують у реабiлiтацiйний центр мiжрайонного значення. На вiдмiну вiд аналогiчних закладiв в iнших районах, функцiонувати вiн буде цiлодобово, щоб пацiєнти отримали максимальну користь вiд оздоровлення у чистих, затишних, на сучасний лад вiдремонтованих кiмнатах. До того ж батьки за бажанням зможуть увесь цей час перебувати зi своїми дiтьми. Обласний фонд iнвалiдiв уже прислав на адресу відділення великi набори м’якого iнвентаря, що сприятиме корекцiї фiзичних вад. Очiкується поступлення комп’ютерно-дiагностичного устаткування на суму 500 тис. грн. Крiм того, буде створено як мiнiмум 10 робочих мiсць, працiвники пройдуть спецiальнi пiдготовчi курси. Очiкується, що цього мiсяця відділення ранньої  соціальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв уже прийме своїх перших пацiєнтiв. Щиро сподiваємося, що цей заклад розширить їхнi можливостi, допоможе знайти себе у цьому життi й не почуватися обдiленими.