Верхня ГЕС Бучача: шкода чи добро?

Вже не один рік ведеться бесіда про відновлення верхньої ГЕС по вул. Галицька, на місці старої, за універмагом. Облаштування відпочинкової зони чи інших речей. Що нам це дасть? Який негатив, чи навпаки, позитив ми отримаємо у цьому випадку?

До нас надійшов лист від виконавчого директора ЕГО «Зелений Світ» Олександра Степаненка, давнього хорошого знайомого, людини, яка всім серцем любить і вболіває за м.Бучач.  Прочитавши лист, починає виникати багато запитань. А чи дійсно вони враховані у проекті, який хочуть у нас реалізувати, чи тільки, все прикрито, щоб просто тупо заробляти гроші, вбиваючи нашу екосистему? Нижче подаємо текст. 

Екологічно-гуманітарне об’єднання
“Зелений Світ“
а/с No 12 м.Чортків Тернопільської обл.,
Україна. 48500 тел. +38 067 354 81 86
Ел. пошта: <Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.>
Веб сайт: http://greenworld.in.ua/
Environmental Humanitarian Association
“Green World“
box 12., Chortkiv Ternopil region
Ukraine 48500 phone +38 067 354 81 86
e-mail: <Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.>
URL: http://greenworld.in.ua/
No 02 - 05 від 30 травня 2020 року
Начальнику Управління екології та природних ресурсів
Тернопільської ОДА Сінгалевичу О. В.
Щодо планованої діяльності ТОВ "СІБЕКС" - реконструкції мікрогідроелектростанції дериваційного типу (МГЕС) потужністю 196 кВт в руслі р. Стрипа в м. Бучач Тернопільської області
Зауваження і пропозиції до планованої діяльності
Громадська організація "Екологічно-гуманітарне об'єднання "Зелений Світ" (далі - ЕГО "Зелений Світ") ознайомилася із змістом Повідомлення про плановану діяльність реконструкції мікрогідроелектростанції дериваційного типу (МГЕС) потужністю 196 кВт в руслі р. Стрипа в м. Бучач Тернопільської області (далі - Повідомлення), представленого суб’єктом господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю “ СІБЕКС”, (далі - Суб'єкт
господарювання) та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА.
На підставі п. 3 ст. 5 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" ЕГО "Зелений Світ" вносить власні зауваження та пропозиції до планованої діяльності.
Пропонуємо Суб’єкту господарювання у Звіті з оцінки впливу на довкілля (далі - Звіт з ОВД):

1. Розробити та описати технічну альтернативу проекту у вигляді реконструкції існуючої мікрогідроелектростанції при дотримання наступних принципів:
- проект не повинен передбачати будівництво греблі та дериваційного каналу, що спричиняють погіршення морфодинамічних властивостей водотоку та природного "твердого" стоку річки;
- режим експлуатації МГЕС не змінить суттєво швидкість потоку (залишається подібним до природного);
- у режимі експлуатації МГЕС будуть відсутні залпові скиди та раптові затримки скиду води у добовому, сезонному та внутрішньорічковому швидкісному режимі течії;
-проект не повинен зменшувати об’єм та якість екологічних послуг та функцій, які виконує річка, включаючи підтримку біорізноманіття, потенціал адаптації до зміни клімату, захист від ерозії та умови здійснення водного туризму;
- режим експлуатації МГЕС не повинен спричиняти зміни видового складу риб та створювати перешкоди для розмноження та розвитку будь-яких конкретних видів риб;
- режим експлуатації МГЕС не має також створювати перешкоди для активних і пасивних міграцій безхребетних та водних рослин;
- діяльність МГЕС не повинна призводити до значних змін трофічного статусу гідроекосистем;
- гідротехнічна споруда, що є частиною комплексу МГЕС, має бути інтегрованою в існуючий природний ландшафт та історичний ландшафт м. Бучач таким чином, щоб не спричиняти значного візуального впливу на нього;
-  проект повинен передбачати збереження берегів і стабільність геологічного середовища, а руслорегулювальні роботи не повинні змінювати природної форми русла , його абрисів, поздовжнього профілю та похилу;
- термін використання МГЕС має бути не менше 30 років. Після закінчення проектного терміну експлуатації технологічного обладнання, у випадку недоцільності подальшої експлуатації МГЕС (наприклад, за технічних, економічних, аварійних чи інших чинників) має бути проведений демонтаж технічного обладнання і знесення споруд МГЕС на основі спеціально розробленого проекту.

2. Розробити та включити до Звіту з ОВД територіальну альтернативу проекту, оскільки у межах м. Бучач, нижче за течією вже діє інша "Топольківська МГЕС" (власник — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОПОЛЬКИ"), внаслідок чого формується кумулятивний вплив на екосистему річки Стрипа та міський ландшафт м. Бучач.

3. Розробити у рамках проекту планованої діяльності та включити до Звіту з ОВД оцінку кумулятивного впливу на річкову екосистему, оскільки спорудження МГЕС планується на ділянці річки, де у безпосередній близькості наявні гідроспоруди іншої МГЕС. 4. У розділі Повідомлення за No 4 "Соціально-економічний вплив планованої діяльності" зазначено, що "метою реконструкції запланованої мікрогідроелектростанції є вироблення
електроенергії для надійного енергозабезпечення м. Бучач та зменшення залежності від зовнішніх джерел енергії". Пропозиція - додати до Звіту з ОВД розрахунок обсягів споживання електроенергії м. Бучач, пояснення щодо того, чому у даний час енергозабезпечення м. Бучач вважається ненадійним і
як позначиться "зменшення залежності від зовнішніх джерел енергії" на її споживанні та вартості для мешканців та підприємств м. Бучач.

5. У розділі Повідомлення за No 4 "Соціально-економічний вплив планованої діяльності" зазначено, що реалізація проектних рішень з виробництва електроенергії за рахунок води дозволить покращити стан навколишнього природного середовища за  рахунок скорочення викидів парникових газів у атмосферу. Пропозиція - додати до Звіту з ОВД розрахунок існуючої структури викидів парникових газів у м. Бучач та кількісних показників скорочення викидів після реалізації планованої діяльності.

6. У розділі Повідомлення за No 4 "Соціально-економічний вплив планованої діяльності"  зазначено наступне: "створюються нові та будуть збережені існуючі робочі місця, забезпечується зайнятість місцевого населення, покращуються умови, в т. ч. і матеріальні, життєдіяльності мешканців і працюючих, намічаються додаткові грошові надходження до бюджетів всіх рівнів".
Пропозиція - додати до Звіту з ОВД інформацію про те, скільки робочих місць буде створено після реалізації планованої діяльності, а також які суми додаткових грошових надходжень і за рахунок яких податків буде спрямовано до бюджетів м. Бучач та Бучацького району.

7. У розділі Повідомлення за No 4 "Соціально-економічний вплив планованої діяльності" зазначено наступне: "буде збільшено обсяги виробництва електроенергії в регіоні та за
рахунок здорової конкуренції сприятиме зниженню її вартості на ринку".
Пропозиція - додати до Звіту з ОВД інформацію про те, яким є у даний момент споживання електроенергії в регіоні (Бучацький район), обгрунтування того, що у даний час існує дефіцит електроенергії, а також прогноз зниження її вартості для споживачів міста Бучач і району після реалізації планованої діяльності.

8. У розділі Повідомлення за No 5 "Загальні технічні характеристики" згадано посилання на опрацювання гідрологічної інформації, а саме середньомісячні витрати води по р. Стрипа за період з 1989 -2018 р.р.
Пропозиція - додати до Звіту з ОВД офіційну інформацію УКРАЇНСЬКОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ з Державного водного кадастру України у частині «Щорічні дані про режим та ресурси поверхневих вод», яка ілюструє стан водності р. Стрипа за 1989 - 2020 роки, включно з помісячними показниками витрат води (зокрема у меженний період), забезпеченості та екологічної витрати, яка є критичним показником для функціонування екосистем річки.

9. У розділі Повідомлення за No 5 "Загальні технічні характеристики" зазначено наступне:
"Напір для роботи МГЕС створюється за рахунок природного та частково штучного перепаду поверхні рельєфу". 
Пропозиція - додати до Звіту з ОВД описову та картографічну інформацію, яка ілюструє обсяг робіт зі створення штучного перепаду рельєфу в руслі р. Стрипа та на землях водного фонду:
характер реконструкції та обсяг днопоглиблення у підвідному та відвідному каналі, характер берегоукріплення, формат реконструкції гідротехнічних споруд, проектний перепад рівнів у верхньому на нижньому б'єфі МГЕС тощо.

10. У розділі Повідомлення за No 5 "Загальні технічні характеристики" відсутня інформація про розміри земельної ділянки, яку вочевидь планується отримати у користування Суб'єкту господарювання.
Пропозиція - додати до Звіту з ОВД інформацію про розміри земельної ділянки, яка необхідна для здійснення планованої діяльності, копії рішень її власника про передачу у користування, а також про те, чи має намір Суб'єкт господарювання отримати у користування додаткову земельну ділянку прибережної захисної смуги р. Стрипа для проведення на ній робіт із благоустрою, відновлення природного рослинного покриву та встановлення
належного охоронного режиму.
 

11. У розділі Повідомлення за No 6 "Екологічні та інші обмеження планованої діяльності" Суб'єкт господарювання не надає інформації про характер генерації при планованій діяльності. Однак відомо, що Уряд України у своїй "Програмі розвитку гідроенергетики на період до 2026 року" розглядає гідроелектростанції в якості найбільш мобільної групи енергогенеруючих потужностей. ГЕС, які вводяться в експлуатацію, будуть забезпечувати
регулювання добового графіка навантаження в енергосистемі шляхом систематичного здійснення залпових скидів води на генеруючу турбіну та затримок скиду води у добовому режимі течії. Водночас для екосистеми річки саме такий, "залповий" режим генерації на МГЕС є найбільш агресивним. При ньому створюються різкі неприродні коливання водності, які найбільш виражено проявляються в умовах вузьких річкових долин, характерних для Поділля. Пропозиція - додати до Звіту з ОВД інформацію про характер генерації при планованій
діяльності разом з оцінкою коливань рівнів води у верхньому та нижньому б'єфі р. Стрипа та з
урахуванням кумулятивного ефекту двох МГЕС на території м. Бучач.

12. У розділі Повідомлення за No 6 "Екологічні та інші обмеження планованої діяльності" Суб'єкт господарювання не надає інформації про стан природного русла р. Стрипа у зоні планованої діяльності та проектні рішення з підтримання динамічних властивостей водотоку у стані, наближеному до природного. Незрозуміло, яку максимальну частину річкового стоку при роботі МГЕС може бути спрямовано на гідроагрегат. Складається враження, що реконструкція привідного та відвідного каналів МГЕС буде націлена на перехоплення максимального стоку із зневодненням природного русла, що матиме негативні наслідки для екосистеми річки, зокрема у період межені та нересту. Згідно Водного кодексу (ст. 66) гідроенергетичні підприємства зобов'язані здійснювати пропуск риби до місць нересту відповідно до проектів рибопропускних споруд.
Пропозиції :
- додати до Звіту з ОВД інформацію про проектні рішення з реконструкції гідротехнічних споруд та підтримання течії у природному руслі, які дозволять контролювати максимальну частину водотоку, що потраплятиме у привідний канал, зокрема у період межені та нересту;
- додати до Звіту з ОВД інформацію від Бучацької об'єднаної територіальної громади щодо її кадрової та технічної спроможності здійснення власних повноважень з контролю за додержанням природоохоронного законодавства при планованій діяльності МГЕС, за використанням і охороною природних ресурсів та із зупинення діяльності у разі порушення законодавства про охорону довкілля.

13. У розділі Повідомлення за No 6 "Екологічні та інші обмеження планованої діяльності" 
Суб'єкт господарювання не надає інформації про те, які саме містобудівні обмеження діють на території планованої діяльності.
Пропозиція - додати до Звіту з ОВД витяги з відповідних частин містобудівної документації м. Бучач (Генеральний план, план зонування території, детальний план) із зазначенням встановлених містобудівних обмежень.

14. У розділі Повідомлення за No 6 "Екологічні та інші обмеження планованої діяльності" згадано про позитивний впливу об’єкта планової діяльності на водне середовище. Це твердження ніяк не аргументовано. Згідно ст. 96 Водного кодексу України забороняється здійснення проектів господарської та
іншої діяльності без оцінки їх впливу на стан вод. 
Пропозиція - до звіту з ОВД додати обгрунтовані прогнози якісних та кількісних змін стану вод р. Стрипа, зокрема використовуваних для водопостачання та рекреації мешканців м. Бучач (прогнозовані зміни рівнів поверхневих та підземних вод, накопичення поверхневих забруднень гідрохімічних та гідробіологічних показників, стану алювіальних відкладів тощо).
 У розділі Повідомлення за No 6 "Екологічні та інші обмеження планованої діяльності» згадано про те, що планована діяльність призведе до збільшення надійності протипаводкового захисту населеного пункту.
Пропозиція - додати до Звіту з ОВД коментар, які проектні рішення дозволять збільшити надійність протипаводкового захисту населеного пункту за умов, що сельбищна територія м. Бучач простягається вище і нижче за течією від МГЕС, а на території міста вже діє одна  МГЕС.На підставі ст. 5, 16, 34, 38, 40 Конституції України, », ст. 9 – 11 закону «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 1, 5 закону «Про звернення громадян», ст. 7 - 8 Оргуської конвенції прошу Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА врахувати та підтримати зауваження та пропозиції ЕГО "Зелений Світ" розгляді Звіту з ОВД.
З повагою,
виконавчий директор ЕГО «Зелений Світ»
Олександр Степаненко